Den fulde tekst
L 138
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Frit valg af tv-distributør,
distribution af digital radio m.v.).
Af kulturministeren (Bertel Haarder (V)).
Lovf som fremsat 26/2 16
Fremsat skr 26/2 16
1.beh 18/3 16
Betænkning 11/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 19/5 16 Tillæg H
2.beh 19/5 16
Lovf som vedt 31/5 16
3.beh 31/5 16
Lov nr 643 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Jan Johansen (S), Morten Marinus (DF), Britt Bager (V), Finn Sørensen (EL), Christina Egelund (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets formål er at sikre borgerne størst mulig frihed til selv at kunne vælge det udbud af radio- og tv-programmer, der passer bedst til husstandens behov, samtidig med at konkurrencen på tv-distributionsmarkedet vil blive øget. Dette skal ske ved at ændre lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, lov om leje og lov om leje af almene boliger.
Med lovforslaget foreslås det at indføre en forpligtelse til at sikre, at husstande får mulighed for at blive fritaget for tilslutning til fælles programforsyning i fællesantenneanlæg og betaling hertil.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.