Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1302 af 15. december 2011 om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1562 af 11. december 2015, foretages følgende ændringer:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 41, stk. 1, og § 60, stk. 1, i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 119 af 22. januar 2016, fastsættes:«

2. Kapitel 6 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Skatteministeriet, den 8. juni 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen