Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om forbud mod import og salg af varer, der indeholder dimethylfumarat (DMF)

§ 1. Bekendtgørelse nr. 325 af 28. april 2009 om forbud mod import og salg af varer, der indeholder dimethylfumarat (DMF) ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 2016.

Miljø- og Fødevareministeriet, den 19. marts 2016

Esben Lunde Larsen

/ Michel Schilling