Senere ændringer til afgørelsen
Resume

Resumé  

Der var ikke   adgang til fradrag for ejendomsskatter for en ejerlejlighed i et tofamilieshus,

som ikke havde været erhvervsmæssigt udlejet i indkomståret.

Ejendomsværdiskat

skulle alene beregnes af ejerboligværdien.  


 

Den fulde tekst

Landsskatteretskendelse vedr. Fradrag for ejendomsskatter - ansættelse af ejendomsværdi