Den fulde tekst
L 165
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling. (Styrket indsats for gravide med et misbrug af rusmidler).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde (V)).
Lovf som fremsat 31/3 16
Fremsat skr 31/3 16
1.beh 15/4 16
Betænkning 17/5 16
2.beh 26/5 16
Lovf som vedt 2/6 16
3.beh 2/6 16
Lov nr 655 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Yildiz Akdogan (S), Jeppe Jakobsen (DF), Jane Heitmann (V), Peder Hvelplund (EL), May-Britt Kattrup (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Jonas Dahl (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget styrkes de eksisterende muligheder for at tilbyde gravide kvinder med misbrug af rusmidler behandling med mulighed for tilbageholdelse. Formålet med lovforslaget er således at nedbringe antallet af børn, der fødes med helbredsproblemer og skader, fordi moderen har haft et forbrug eller misbrug af rusmidler, herunder alkohol, under graviditeten.
Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Lovforslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.