Den fulde tekst
L 166
Forslag til lov om tobaksvarer m.v.
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde (V)).
Lovf som fremsat 31/3 16
Fremsat skr 31/3 16
1.beh 15/4 16
Betænkning 10/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 26/5 16 Tillæg H
2.beh 26/5 16
Lovf som vedt 2/6 16
3.beh 2/6 16
Lov nr 608 af 7. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Jeppe Jakobsen (DF), Jane Heitmann (V), Peder Hvelplund (EL), May-Britt Kattrup (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Jonas Dahl (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/40/EU af 3. april 2014 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og relaterede produkter og om ophævelse af direktiv 2001/37/EF (tobaksvaredirektivet) i dansk ret.
Lovforslaget indfører desuden yderligere krav vedrørende ingredienser i og emissioner fra tobaksvarer og til mærkning og emballering af tobaksvarer. Desuden indføres en forpligtelse til at anmelde nye kategorier af tobaksvarer, inden de markedsføres, og der indføres en registreringspligt for detailforhandlere af tobaksvarer, der markedsfører produkter ved hjælp af fjernsalg på tværs af grænser. Herudover indfører lovforslaget regler for urtebaserede rygeprodukter. Endelig indeholder lovforslaget et forbud mod markedsføring af tobaksvarer med en kendetegnende aroma.
De forskellige bestemmelser i lovforslaget har forskellig ikrafttrædelsesdato.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 79 (S, V, EL, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 30 (DF, LA), hverken for eller imod stemte 0.