Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2016

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge § 4, stk. 2, i aftale af 21. april 2004 om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser, jf. cirkulære af samme dato (Perst. nr. 027-04), reguleres prisen på varme årligt pr. 1. april på grundlag af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december til december.

2. Som følge af udviklingen i fjernvarmeindekset fra december 2014 til december 2015 nedsættes den i aftalens § 1, stk. 3, nævnte sats for opvarmning af boligen og levering af varmt vand pr. 1. april 2016 til 172 kr. pr. nettokvadratmeter.

3. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2016.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9132 af 8. marts 2015 om regulering af sats for boligopvarmning pr. 1. april 2015 (Modst.nr. 007-15).

Moderniseringsstyrelsen, den 30. marts 2016

Rikke Pilegaard Hansen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 014-16