Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2016
Den fulde tekst

Cirkulære om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2016

(Til samtlige ministerier mv.)

1. Ifølge kapitel 4 i aftale af 16. oktober 1989 om kontorholdsgodtgørelse, udsendt med Finansministeriets cirkulære nr. 164 af 22. november 1989 (APD. nr. 116/89), reguleres satserne for de aftalte godtgørelser årligt pr. 1. april.

De pr. 1. april 2016 gældende maksimale beløb for kontorholdsgodtgørelse fremgår af vedlagte bilag.

2. Dette cirkulære træder i kraft den 1. april 2016.

Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 9172 af 1. april 2015 om regulering af satser for kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2015 (Modst. nr. 011-15).

Moderniseringsstyrelsen, den 1. april 2016

Rikke Pilegaard Hansen


Bilag 1

Kontorholdsgodtgørelse pr. 1. april 2016

-

Maksimal godtgørelse i henhold til kapitel 2 i aftale af 16. oktober 1989

 
Kr. årlig
Rengøring
7.663,35
Elforbrug
3.451,48
Varme
2.925,19
Egne anskaffelser (møbler)
2.065,84
Vedligeholdelse
1.615,17
Boligdel
16.606,08
   
I alt
34.327,11
   
Afrundet
34.332

Maksimal godtgørelse i henhold til kapitel 3 i aftale af 16. oktober 1989

 
Kr. årlig
Elforbrug
1.159,94
Varme
1.462,57
Egne anskaffelser (møbler)
1.032,91
Vedligeholdelse
539,47
Boligdel
1.371,18
   
I alt
5.566,07
   
Afrundet
5.568

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst. nr. 016-16