Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om fælles retningslinier, efter hvilke der kan udarbejdes transfer pricing-dokumentation

§ 1. Bekendtgørelse nr. 582 af 5. juni 2006 om fælles retningslinier, efter hvilke der kan udarbejdes transfer pricing-dokumentation ophæves med virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2017 eller senere.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

SKAT, den 28. april 2016

Jesper Rønnow Simonsen

/ Jesper Wang-Holm