Den fulde tekst
L 172
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtteordninger til biogas).
Af energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt (V)).
Lovf som fremsat 13/4 16
Fremsat skr 13/4 16
1.beh 21/4 16
Betænkning 19/5 16
2.beh 27/5 16
Lovf som vedt 2/6 16
3.beh 2/6 16
Lov nr 629 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Jens Joel (S), Mikkel Dencker (DF), Thomas Danielsen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Villum Christensen (LA), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Pia Olsen Dyhr (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Christian Lilleholt).
Efter 1.beh henvist til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget(EFK).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at gennemføre de støtteordninger til biogas til transport, procesformål i virksomheder og varmeproduktion, som blev besluttet i energiaftalen fra 2012. Støtteordningernes gennemførelse har afventet Europa-Kommissionens godkendelse, da de indeholder statsstøtte.
Lovforslaget indsætter en definition af biogas, så man kan se, om ens biogas er berettiget til at modtage støtte. Forslaget indeholder desuden regler, der sikrer, at der ikke kan modtages støtte under transportstøtteordningen til biogas, som indgår i det lovfæstede iblandingskrav for brændstof til transport. Endelig er der regler, der sikrer, at der årligt foretages en vurdering af, om støtteordningerne kan føre til overkompensation.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, EL, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 8 (LA), hverken for eller imod stemte 0.