Den fulde tekst
L 174
Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Kroers, foreningers og virksomheders anvendelse af kongekronen).
Af kulturministeren (Bertel Haarder (V)).
Lovf som fremsat 20/4 16
Fremsat skr 20/4 16
1.beh 28/4 16
Betænkning 25/5 16
2.beh 31/5 16
Lovf som vedt 2/6 16
3.beh 2/6 16
Lov nr 644 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Orla Hav (S), Alex Ahrendtsen (DF), Britt Bager (V), Søren Søndergaard (EL), Leif Mikkelsen (LA), Rasmus Nordqvist (ALT), Zenia Stampe (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven tildeles kulturministeren hjemmel til at fastsætte nærmere regler om kongekronens anvendelse, herunder regler om kongekronens anvendelse som en del af foreningers og virksomheders logo.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.