Den fulde tekst
L 177
Forslag til lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.
Af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen ()).
Lovf som fremsat 26/4 16
Fremsat skr 26/4 16
1.beh 4/5 16
Betænkning 27/5 16
2.beh 31/5 16
Tillægsbet 1/6 16
Lovf som vedt 3/6 16
3.beh 3/6 16
Lov nr 613 af 8. juni 2016
Beh sammen: L 177 og L 178
Ordførere: (1.beh) Jeppe Bruus (S), Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Finn Sørensen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Efter 2.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Lovforslaget indeholder følgende elementer:
- Med lovforslaget implementeres artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/67/EU om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbejde via informationssystemet for det indre marked (IMI-forordningen).
- Der oprettes en fond, som skal dække udstationerede lønmodtageres krav på løn i henhold til en kollektiv overenskomst, når kravet er fastslået ved fagretlig behandling, og når arbejdsgiveren ikke har betalt efter påkrav herom. Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede iværksætter efter udbetalingen inddrivelse af kravet mod arbejdsgiveren og kan i den forbindelse ligeledes inddrive en bod, som er tilkendt den faglige organisation. Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede finansieres af bidrag fra alle arbejdsgivere, herunder arbejdsgivere, der midlertidigt leverer tjenesteydelser til Danmark.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 79 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 23 (DF).