Den fulde tekst
L 184
Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og forskellige andre love. (Styrelsen for Patientsikkerheds fremtidige tilsyn m.v.).
Af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde (V)).
Lovf som fremsat 28/4 16
Fremsat skr 28/4 16
1.beh 3/5 16
Betænkning 31/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 2/6 16 Tillæg H
2.beh 2/6 16
Lovf som vedt 3/6 16
3.beh 3/6 16
Lov nr 656 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Flemming Møller Mortensen (S), Liselott Blixt (DF), Jane Heitmann (V), Peder Hvelplund (EL), May-Britt Kattrup (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Lotte Rod (RV), Jonas Dahl (SF), Mette Abildgaard (KF).
Ministre: (1.beh) sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde).
Efter 1.beh henvist til Sundheds- og Ældreudvalget(SUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslagets overordnede formål er at styrke patientsikkerheden og sørge for et effektivt tilsyn, som kan sætte ind over for de sundhedspersoner og behandlingssteder, der ikke er deres ansvar bevidst.
Loven træder i kraft den 1. juli 2016. Dog træder dele af den først i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 99 (S, DF, V, EL, LA, ALT, SF, KF), imod stemte 4 (RV), hverken for eller imod stemte 0.