Den fulde tekst
L 188
Forslag til lov om integrationsgrunduddannelse (igu).
Af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg (V)).
Lovf som fremsat 4/5 16
Fremsat skr 4/5 16
1.beh 10/5 16
Betænkning 27/5 16
Lovf optrykt efter 2.beh 31/5 16 Tillæg H
2.beh 31/5 16
Lovf som vedt 3/6 16
3.beh 3/6 16
Lov nr 623 af 8. juni 2016
Ordførere: (1.beh) Dan Jørgensen (S), Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V), Finn Sørensen (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Karsten Hønge (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget(UUI).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget udmønter den del af trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter af 17. marts 2016, der angår oprettelse af en ny integrationsgrunduddannelse (igu).
Med den foreslåede integrationsgrunddannelse får flygtninge og familiesammenførte adgang til både praktisk oplæring på en virksomhed (som aflønnes med elevløn) og til offentligt betalt skoleundervisning med faglig opkvalificering og danskuddannelse og bliver samtidig selvforsørgende i et ustøttet ansættelsesforhold. I forhold til integrationslovens eksisterende virksomhedsrettede redskaber (løntilskud og virksomhedspraktik) udgør integrationsgrunduddannelsen en væsentlig mindre bureaukratisk ordning for både virksomhed, udlænding og kommune, idet virksomhed og udlænding selv aftaler ansættelsesforholdet uden kommunens mellemkomst. Virksomheder, der etablerer og gennemfører integrationsgrunddannelser, bliver tilgodeset med en bonus. Integrationsuddannelsen indføres som en 3-årig forsøgsordning.

Aftalen med arbejdsmarkedets parter, som lovforslaget udmønter, forudsætter igangsættelse af integrationsgrunddannelsen pr. 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 62 (S, V, ALT, RV, KF, Holger K. Nielsen (SF) og Trine Torp (SF)), imod stemte 42 (DF, EL, LA, Lisbeth Bech Poulsen (SF) og Jacob Mark (SF)), hverken for eller imod stemte 0.
Ved en fejl stemte Holger K. Nielsen (SF) og Trine Torp (SF) for.