Den fulde tekst
L 149 A
Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for godtgørelse til visse asbestofre).
Af skatteministeren (Karsten Lauritzen (V)).
Lovf optrykt efter 2.beh 10/5 16 Tillæg H
Lovf som vedt 12/5 16
3.beh 12/5 16
Lov nr 429 af 18. maj 2016
Ordførere: (1.beh) Jesper Petersen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Louise Schack Elholm (V), Rune Lund (EL), Merete Riisager (LA), René Gade (ALT), Martin Lidegaard (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Karsten Lauritzen).
Det foreslås at indføre skattefrihed for godtgørelse fra den danske stat til visse andenhåndseksponerede asbestofre.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 112 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF, KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.