Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bæredygtig produktion af biogas

§ 1

I bekendtgørelse nr. 301 af 25. marts 2015 om bæredygtig produktion af biogas foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Biogas, som sælges til transport, og som modtager tilskud i medfør af § 43 b i lov om fremme af vedvarende energi, må ikke være produceret af korn, majs, roer eller jordskokker.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Energistyrelsen, den 20. maj 2016

Martin Hansen
Vicedirektør

/ Jane Glindvad Kristensen