Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om toldbehandling

§ 1

I bekendtgørelse nr. 403 af 3. maj 2012 om toldbehandling, som ændret ved bekendtgørelse nr. 536 af 11. juni 2012, bekendtgørelse nr. 1665 af 27. december 2013 og bekendtgørelse nr. 340 af 7. april 2016, foretages følgende ændring:

1. § 122 a affattes således:

»§ 122 a. Rejsende kan ved indrejse fra Bulgarien, Kroatien, Letland, Litauen og Ungarn afgiftsfrit medføre 300 cigaretter.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2016.

Skatteministeriet, den 1. juni 2016

Karsten Lauritzen

/ Jeanette Rose Hansen