Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00969

Borreliapatient kunne ikke klage

En person har klaget over en artikel om test og behandling af borrelia bragt på videnskab.dk. Ifølge klager, som selv er borreliapatient, giver artiklen et fordrejet og stigmatiserende billede af virkeligheden. Da artiklen omhandler borreliapatienter generelt, og da klager ikke selv er omtalt, har han ikke retlig interesse, og klagen afvises.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

[Klager] er ikke personligt omtalt i artiklen. Uanset, at [Klager] som borrelia-patient har en generelt interesse i omtalen og muligvis er en af de omtalte 2.200 danskere, der har underskrevet indsamlingen, finder Pressenævnet, at omtalen ikke konkret omhandler [Klager], men angår borrelia-patienter generelt. Han har derfor ikke en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget over artiklen ”Danskere snydes af dårlige borrelia-test i udlandet” bragt den 5. april 2016 på videnskab.dk, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

Af artiklen fremgår blandt andet følgende:

”[…]

2.200 danskere mener, de danske borrelia-test er for dårlige

Næsten 2.200 danskere har siden november 2015 skrevet under på en underskriftsindsamling på hjemmesiden Skrivunder.dk, at der skal en anden test og behandling af borrelia til i Danmark. […]”

[Klager] har til støtte for klagen blandt andet anført, at han selv har fået stillet diagnosen borrelia ved en test foretaget i udlandet. Dokumentationen i artiklen er anvendt manipulerende, så der gives et fordrejet og stigmatiserende billede af virkeligheden.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

[Klager] er ikke personligt omtalt i artiklen. Uanset, at [Klager] som borrelia-patient har en generelt interesse i omtalen og muligvis er en af de omtalte 2.200 danskere, der har underskrevet indsamlingen, finder Pressenævnet, at omtalen ikke konkret omhandler [Klager], men angår borrelia-patienter generelt. Han har derfor ikke en sådan direkte, væsentlig og individuel retlig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarsloven § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 23. maj 2016.