Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af en række bekendtgørelser under Søfartsstyrelsens område

§ 1. Følgende bekendtgørelser ophæves:

1) Bekendtgørelse nr. 375 af 22. december 1954 om skibes måling.

2) Bekendtgørelse nr. 96 af 28. marts 1955 om måling af mindre skibe.

3) Bekendtgørelse nr. 91 af 30. marts 1967 om afgifter for måling af skibe.

4) Bekendtgørelse nr. 164 af 20. april 1970 om anvendelse af åben ild m.v. ved arbejder om bord i skibe.

5) Bekendtgørelse nr. 400 af 12. juli 1982 om afgifter i henhold til lov om skibsmåling.

6) Bekendtgørelse nr. 10002 af 29. marts 1985 om forskrifter for beskyttelsesforanstaltninger ved dæksmaskiner i fiskeskibe.

7) Bekendtgørelse nr. 453 af 7. juli 1986 om yachtskippereksaminer.

8) Bekendtgørelse nr. 10045 af 1. september 1988 om teknisk forskrift for fiskefartøjer der anvendes til muslingefiskeri.

9) Bekendtgørelse nr. 9627 af 28. november 2002 om teknisk forskrift om havnestatskontrol af skibsfart.

10) Bekendtgørelse nr. 9735 af 27. oktober 2003 om teknisk forskrift om vandstandsalarmer i fiskerskibe.

11) Bekendtgørelse nr. 9103 af 10. marts 2003 om Farvandsvæsenets kystredningsfartøjer.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Søfartsstyrelsen, den 7. juni 2016

Per Sønderstrup

/ Malthe Møller Pedersen