Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Kapitalafkastsatsen for 2007

 

SKAT har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2007 til 4 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.