Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer

§ 1. Bekendtgørelse nr. 636 af 11. juni 2014 om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer ophæves.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Forsvarsministeriet, den 6. juni 2016

Peter Christensen

/ Pernille Langeberg