Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 224 af 11. marts 2016 og bekendtgørelse nr. 743 af 17. maj 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 5, og § 39 ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 21. juni 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen