Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om rådighed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 701 af 27. maj 2015 om rådighed, som ændret ved bekendtgørelse nr. 224 af 11. marts 2016, foretages følgende ændring:

1. I § 6, stk. 5, og § 39 ændres »Arbejdsskadestyrelsen« til: »Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering«.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 758 af 21. juni 2016 om ændring af bekendtgørelse om rådighed ophæves.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 23. juni 2016

Morten Binder

/ Kirsten Brix Pedersen