Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelse på filer i Digital Post

I medfør af § 11, stk. 1, i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 13. juni 2016, fastsættes:

§ 1. En fysisk person, der anvender Digital Post til at sende meddelelser til offentlige afsendere, kan sende meddelelser på op til 10 MB pr. meddelelse. En meddelelse kan indeholde op til 10 vedhæftede filer forudsat, at den samlede meddelelse ikke overstiger 10 MB.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at en offentlig afsender kan vælge at modtage meddelelser på op til 60 MB med op til 10 vedhæftede filer forudsat, at den samlede meddelelse ikke overstiger 60 MB. Såfremt en offentlig afsender kan modtage meddelelser på op til 60 MB, skal den offentlige afsender sørge for, at dette fremgår tydeligt i Digital Post.

§ 2. En juridisk enhed, der anvender Digital Post til at sende meddelelser til offentlige afsendere, kan sende meddelelser på op til 10 MB pr. meddelelse. En meddelelse kan indeholde op til 10 vedhæftede filer forudsat, at den samlede meddelelse ikke overstiger 10 MB.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 er ikke til hinder for, at en offentlig afsender kan vælge at modtage meddelelser på op til 40 MB med op til 10 vedhæftede filer forudsat, at den samlede meddelelse ikke overstiger 40 MB. Såfremt en offentlig afsender kan modtage meddelelser på op til 40 MB, skal den offentlige afsender sørge for, at dette fremgår tydeligt i Digital Post.

§ 3. En offentlig afsender, der anvender Digital Post til at sende meddelelser til fysiske personer eller juridiske enheder, herunder andre offentlige afsendere, kan sende meddelelser på op til 99,5 MB med op til 10 vedhæftede filer forudsat, at den samlede meddelelse ikke overstiger 99,5 MB og forudsat, at den offentlige afsenders eget it-system har den fornødne kapacitet.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

Finansministeriet, den 13. juni 2016

Claus Hjort Frederiksen

/ Lars Frelle-Petersen