Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Kendelse i sag 04.2016

afsagt af Tvistighedsnævnet den 28. juni 2016

A

ved forbundssekretær Flemming Warth, Dansk El-forbund

mod

B

I sagens behandling har som faste medlemmer af Tvistighedsnævnet deltaget landsdommer Ida Skouvig (formand), advokat Tine Benedikte Skyum (DA) og advokat Pernille Leidersdorff-Ernst (LO). Endvidere har som særligt sagkyndige medlemmer deltaget underdirektør Thorkild Bang, udpeget af TEKNIQ, og forbundssekretær Benny Yssing, udpeget af Dansk El-forbund.

Mellem klageren, A, født den 19. november 1989, og B, blev der den 24. november 2014 indgået en uddannelsesaftale, hvorefter A skulle uddannes som elektriker med uddannelsesperiode fra den 25. november 2014 til den 24. november 2015. Uddannelsesaftalen blev den 3. august 2015 hævet A.

Denne sag drejer sig om godtgørelse i anledning af elevens ophævelse af uddannelsesaftalen.

A har ved sin faglige organisation, Dansk El-Forbund, ved klageskrift modtaget den 20. januar 2016, indbragt sagen for Tvistighedsnævnet med påstand om, at B skal betale 100.000 kr. til ham med procesrente fra den 30. september 2015 samt godtgøre ham 350 kr. for udgift til en lægeerklæring.

Indklagede har i svarskriftet påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagen har været mundtligt forhandlet i Tvistighedsnævnet den 26. maj 2016. B har ikke givet møde under Tvistighedsnævnets behandling af sagen.

Sagsfremstilling

I uddannelsesaftalens punkt 8 er anført, at Dansk EL-forbunds overenskomst er gældende for uddannelsesområdet.

Af en sms af 14. juli 2015 kl. 13.29 fra N1 ved B til A fremgår følgende:

”A

Jeg undrer mig over at du fortsat sender ugesedler. Du ringede til mig d. 02/07 2015, hvor du bad om at blive fritaget fra din uddannelsesaftale med B, og gerne med omgående virkning. Vi talte selvfølgelig om årsagen hertil, du sagde at du har svært ved at arbejde sammen med N2 og N3, jeg mindede dig om, at du også har arbejdet meget selvstændigt. Efter vores samtale insisterede du fortsat på at komme ud af uddannelsesaftalen og jeg accepterede, dermed ophørte vort samarbejde 02/07 2015 kl. 09.00. ”

A sendte samme dag kl. 13.29 følgende SMS til N1:

”Hej N1. .

Vi har tydeligvis to forskellige opfattelser af den samtale vi havde, torsdag d. 2/7. .

Fra mit synspunkt, så var det ikke en direkte opsigelse, men en udmelding om, at jeg havde brug for at tage hjem her og nu – da jeg knækkede fuldstændig sammen rent psykisk; altså en sygemelding. .

Så vidt jeg ved er det ikke muligt for lærlinge at bryde en kontrakt via en enkelt telefonopringning.

Det er korrekt, at vi snakkede om, at jeg ikke kan arbejde under de forhold længere – og at jeg ikke har i sinde, at være i samme lokale med hverken N2 eller N3, da de to fuldstændigt har brudt mig ned.

Så årsagen til, at jeg fortsat sender mine ugesedler er, at jeg ud fra mit synspunkt pt. er sygemeldt. – og jeg vil fortsat sende ugesedler, indtil vi har fået en afslutning på den her kedelige situation. ”

Den 14. juli 2015 fandt der følgende SMS-korrespondance sted mellem A og N2 fra B:

N2 (kl. 17.27):”Du skal lige kontakte mig meget hurtigt, der skal styr på det her nu! ! ! ! ”

A (kl. 17.31):”Jeg er ikke interesseret i at tage en samtale over telefonen, da jeg tidligere har oplevet hvordan du kan snakke til folk. Vi kan sagtens kommunikere via sms eller mail. ”

N2 (kl. 17.33):” Du skal jo finde ud a om du vil stoppe eller fortsætte…hvis du vil fortsætte hos os skal du møde i morgen i Odense, så foregår din kontakt fremover udelukkende med Werner…. Det her skal afklares NU…

A (kl. 17.39): ”Jeg er sygemeldt, så jeg skal ingen steder lige pt. ”

N2 (kl. 17.40): ”Hvad fejler du? Og er lægeerklæring fremsendt? ”

N2 (kl. 17.42): ”Må kigge forbi dig så vi får styr på det her”

A (kl. 17.42): ”Jeg er gået psykisk ned – jeg skal til lægen i morgen. . Du skal ikke komme forbi.

N2 (kl. 17.50): ”Der skal en afklaring på det her, ellers kommer du til at se rigtig meget til mig…

A (kl. 18.03): ”Jeg ønsker også en afklaring – men det bliver ikke over telefonen. . pt er jeg sygemeldt, og jeg vil godt bede dog om, at lade vær´ med at ringe til mig yderligere. . ”

N2 (kl. 18.07): ”du skal bare stoppe hvis du ikke vil fortsætte… hvem vil du ha skal betale for at du går hjemme? ? ? ? ? ? Det bli’r IKKE mig…. Det tror jeg i øvrigt også du kender mig godt nok til at vide.

N2 ringede endvidere den 14. juli 2015 til A kl 17.50, 17.51, 17.51, 17.51, 17.54, 17.54, 17.57, 17.57, 17.58 og 17.59.

Den 15. juli 2015 udstedte N4, der var vikar for A’s læge, en erklæring, hvoraf fremgik, at A havde været uarbejdsdygtig på grund af sygdom siden den 2. juli 2015, at han fortsat var uarbejdsdygtig, og at efter lægens bedste skøn fortsat skulle være sygemeldt endnu en måned, hvorefter egen læge måtte tage stilling til det videre forløb. A betalte efterfølgende en regning på 350 kr. for udstedelse af erklæringen.

Den 15. juli 2016 fandt der følgende SMS-korrespondance sted mellem A og N2 fra B:

N2 (kl. 11.47): ”Jeg begynder at være en smule træt a din opførsel…. Det her skal afsluttes, ellers springer jeg i luften snart. . ”

A (kl. 11.52): ”Jeg er sygemeldt pt. Og den er ikke længere. Jeg vil gerne, igen, bede dig om at lade vær’ med at ringe, for jeg tager den ikke uanset hvor mange gange du ringer. Hvis du vil snakke med en, så vil jeg henvise til Bjørn fra Dansk El-Forbund. . N1 har hans kontaktinfo. ”

N2 (kl. 11.52): ”Jeg skal snakke med dig senest i morgen, du bestemmer selv, hvordan det kommer til at foregå. . ”

N2 (kl. 11.53): ”Kommer hver dag fra nu a indtil jeg får fat i dig…”

N2 (kl. 11.54): ”Er på vej”

N2 (kl. 11.59): ” Nu har du pisset mig så meget a … gir dig til i morgen aften til at få styr på det. Så det ikke bli’r en udgift for for os… Jeg har været flink, givet dig en læreplads, endda tilbudt dig, at afslutte hos os selvom det har kostet os penge hver neste dag og det ved du godt selv… efter i morgen ordner jeg tingene på min måde…”

N2 (kl. 12.13): ”Har snakket med N1, som du har ringet til…. Du har til i morgen aften og derefter tar vi tingene på min måde… og nej, jeg skal ikke snakke med nogen fra fagforeningen…. Det bli’r mellem os to”

N2 (kl. 12.18): ”Din lille snotkasse…. Aldrig har en person pisset mig så meget a som dig”

N2 (kl. 12.24): ”Jeg har fået nogen til at kigge på din sag… Du bli’r kontaktet fredag eller lørdag…. Du bruger fagforeningen, så bruger jeg mine forbindelser. . . ”

N2 (kl. 12.45): ”Har snakket med fagforeningen nu og gjort klart hvordan landet ligger…. Det har intet med dem at gøre, det er blevet personligt”

N2 (kl. 13.12): ”ALDRIG har nogen taget røven på mig så vildt som du gør nu… Det er blevet et spørgsmål om anstændighed og ære nu og jeg er villig til at ta de konsekvenser mine handlinger medfører ellers vil jeg ALRIG kunne se mig selv i spejlet igen og det vil jeg ikke kunne leve med…. for vores begges skyldsynes jeg du skal få ordnet det her i dag eller imorgen…. derefter er min tålmodighed opbrugt og det tror jeg ingen a os ønsker at opleve…”

N2 (kl. 16.23): ” Erstatning for chikane     du har da fuldstændig tabt sutten…. Så har du vist endnu aldrig oplevet hvad chikane er …”

N2 (kl. 16.49): ” Min ”advokat” har prøvet at kontakte dig, han siger du ikke tar telefonen… men mon ikke han får kontakt med dig eller på den ene eller anden måde… ville bare være lettere hvis du lige tar en hurtig snak med ham når han ringer…. Jeg har nemlig også et lille erstatnings krav til dig, men du må du ta med ham fra på fredag, så skal jeg nok ta mig af fagforeningen, hvis det er den måde du mener det skal køre på…. Du bestemmer selv A…”

N2 (kl. 17.36): ”Der er forsvundet værktøj og materialer for ca. 45000 den dag du forsvandt … Vi er flere der har set det lige der og du har efterfølgende været den eneste med kode tilbage. Det har du vist ”glemt” at fortælle fagforeningen…men mon ikke det løser sig over weekenden…”

N2 (kl. 17.43): ”Mailer dig listen imorgen med beløb på …”

N2 (kl. 17.45): ”Der er 2 andre vidner som kan bekræfte det… Det troede jeg simpelthen ikke om dig A…bli’r også nødt til at advare andre installatører om dig, så de ikke bli’r udsat for det samme…”

N2 (kl. 19.02): ”Sagen vil selvfølgelig blive politianmeldt og pengene vil blive inddrevet hos dig. ”

N2 (kl. 19.56): ”Kan du ikke sende mig din og Bjørns e-mail, liste over forsvundne effekter vil herefter blive fremsendt… I vil også begge modtagen en kopi af politi anmeldelsen. ”

Den 16. juli 2015 sendte N2 en SMS til A, hvoraf bl.a. fremgik, at ”Pengene vil blive indkrævet direkte hos dig og bliver varetaget af eksternt inkasso firm som vil kontakte dig personligt. ”

Den 17. juli 2015 sendte N2 følgende SMS’er til A:

N2 (kl. 20.40): ”Så blev det fredag A…. Håber du har fundet en løsning som er god for os begge …. ellers kan det blive lidt grimt…. ”

N2 (kl. 20.49): ”You Can run, but you Can not hide forever…. . ”

Uddannelsesaftalen blev den 3. august 2015 ophævet ensidigt af A. Om begrundelsen for ophævelsen er anført ”psykiske forhold og arbejdsmiljø”. Meddelelsen om ophævelse er underskrevet af virksomheden.

Den 7. september 2015 sendte N2 en SMS til A med et ikon for en knyttet næve og med teksten ”ses snart”. Der blev derefter den 30. september 2015 afholdt møde i El- Fagets Faglige Udvalg. Mødet endte, uden at der blev indgået forlig. Den 16. oktober 2015 sendte N2 en venneanmodning til A på facebook.

Af en udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister fremgår, at N1 er direktør i B. N2 er medejer af virksomheden og bestyrelsesmedlem.

Retsgrundlag

Af erhvervsuddannelseslovens § 60, stk. 1, fremgår, at en uddannelsesaftale ikke kan opsiges af parterne. Bestemmelsen suppleres af erhvervsuddannelseslovens § 61, hvoraf bl.a. fremgår, at hvis en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt misligholder sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen.

Forklaringer

A har bl.a. forklaret, at han kom i kontakt med B via skolepraktikken. Efter 14 dages prøvetid blev han ansat som voksenelev. I prøvetiden var alle flinke ved ham, men derefter skete der en forandring. N2, der var medejer af virksomheden, begyndte for eksempel at kalde ham ”Pikfjæs, og sagde, at det skyldtes, at den tidligere elev havde heddet ”Fissefjæs”. Når han bad om hjælp til en opgave, var N2’s faste kommentar: ”Ned med lynlåsen og ned på knæ”, og ved en lejlighed, da N2 havde vist ham, hvordan han skulle skifte en klinge, fik han at vide, at han var en lille pige. Hvis der manglede et stykke værktøj, fik han desuden altid skylden for det. Jargonen på arbejdspladsen kunne også være hård over for andre, men hovedsageligt gik det ud over ham. En tømrer på den plads, han arbejdede på, spurgte ham på et tidspunkt, hvorfor han fandt sig i det. Til at begynde med accepterede han situationen, fordi han var glad for, at han havde fået en læreplads, men da N2 begyndte at komme med kommentarer om hans kæreste, sagde han fra, og det respekterede N2. I foråret 2015 bad han 3 gange N2 om en samtale under 4 øjne, men hver gang blev det udskudt. Den 2. juli 2015 bad N2 ham om at trække nogle kabler. Da han bad N2 om at forklare, hvordan det skulle gøres, fik han at vide, at han selv måtte finde ud af det, og derefter kørte N2 sin vej. Fra tidligere vidste han, at han ville få en ordentlig omgang skæld ud, hvis han ikke gjorde det rigtigt, og ved tanken om, hvad der ventede ham, brød han helt sammen og begyndte at græde. Han gik hen til skurvognen for at sunde sig lidt, og derefter ringede han til N1 og fortalte om situationen. Det var den telefonsamtale, som N1 senere tolkede som en opsigelse. Det er ikke rigtigt, at han sagde op under samtalen. Han tog derefter hjem til sin kæreste. Han havde det psykisk meget dårligt og følte det som et nederlag, at han havde været nødt til at gå hjem. De følgende dage blev han hjemme, og efter et par dage begyndte telefonopkaldene og sms’erne at komme fra N2. Han blev skræmt af tonen og følte sig truet. Han følte, at han hele tiden var nødt til at holde sig parat, hvis N2 skulle komme forbi, og i en periode på tre døgn kunne han derfor slet ikke sove. N2 kom ikke forbi. Når han ikke forud for den 2. juli 2016 havde reageret over for den behandling, han blev udsat for, skyldtes det, at han mangler selvtillid og er konfliktsky. Han var desuden lykkelig for, at han endelig havde fundet en læreplads, og han ville ikke være en del af mudderkastningen på arbejdspladsen. N2 er, så vidt han ved, medejer af firmaet sammen med N1. Der var desuden en svend, N3, og en bogholder i firmaet.

V1 har bl.a. forklaret, at han er elektriker, og at han i en periode fra den 23. februar 2015 og 6 uger frem var udlejet fra det firma, hvor han var ansat, til at hjælpe til på en byggeplads, hvor B stod for el-entreprisen. I starten var N2 flink nok, men når tingene ikke passede ham, gik han amok. Han har selv oplevet, at N2 blev meget ubehagelig over for ham, og at de instruktioner han fik, var meget begrænsede. Han har aldrig på andre arbejdspladser oplevet noget lignende. Eleven, A, blev konsekvent kaldt for ”Pikfjæs”, og A fik skylden for alt, hvad der gik galt. Når han arbejdede sammen med A, kunne han mærke, at A ikke var på det faglige niveau, hvor han burde være. Det hang efter vidnets opfattelse sammen med, at A altid skulle klare opgaverne selv, fordi der ikke var en svend til at hjælpe ham. A gav over for ham udtryk for, at det ikke var rart at være i firmaet, og vidnet var ikke i tvivl om, at der var noget helt galt. A var imidlertid af den forsigtige type, der ikke opfordrede til konflikt.

Procedure

Klager har gjort gældende, at forholdene på arbejdspladsen, herunder navnlig den tone, som N2 anvendte, og som også kommer til udtryk i de fremlagte sms’er, var af en sådan ekstraordinær karakter, at A var berettiget til at hæve uddannelsesaftalen. A har derfor krav på en godtgørelse for mistet uddannelsesgode.

Ved fastsættelsen af godtgørelsen skal der tages hensyn til, at A var ansat som voksenelev. Godtgørelsen bør desuden forhøjes væsentligt under hensyn til den tort, som A har lidt ved den behandling, som han var udsat for fra arbejdsgivernes side.

Indklagede har i sit svarskrift gjort gældende,

at A på intet tidspunkt forud for den 2. juli 2015 har gjort opmærksom på, at han følte sig dårligt behandlet, hvorved virksomheden ikke har haft mulighed for at rette op på eventuelle uhensigtsmæssigheder i opførsel, sprogbrug mv.

at A hævede uddannelsesaftalen med urette, idet der ikke forelå væsentlig misligholdelse, hverken pr. 2. juli 2015 eller pr. 3.august 2015

at A’s provokation over for virksomheden med krav om sygeløn og påstand om ”mobning” fra N2’s og N3’s side, gav anledning til, at tonen i den efterfølgende sms-korrespondance blev lidt anstrengt, og endelig

at tonen og jargonen i en håndværkervirksomhed og byggepladser etc. til tider kan være hård og direkte, og at det i sig selv ikke er misligholdelse.

Tvistighedsnævnets begrundelse og resultat

A har afgivet en troværdig og detaljeret forklaring om forholdene i virksomheden. Forklaringen herom understøttes af forklaringen fra V1.

Tvistighedsnævnet finder det på baggrund heraf sammenholdt med udskriften af de sms’er, som N2 sendte til A, bevist, at N2, der var medejer af virksomheden, udsatte A for en sådan behandling, at A var berettiget til at hæve uddannelsesaftalen, også selvom A ikke tidligere klart havde sagt fra over for denne adfærd. A har derfor krav på et godtgørelse for mistet uddannelsesgode.

3 medlemmer af nævnet udtaler herefter:

Vi stemmer for at fastsætte godtgørelsen til 60.000 kr. Vi har herved lagt vægt på, at A var voksenelev, og at N2, der var medejer af den virksomhed, hvor A var ansat som elev, udsatte A for en groft krænkende behandling, som fortsatte, efter at A var blevet sygemeldt på grund af den behandling, han havde været udsat for i virksomheden.

2 medlemmer af nævnet udtaler:

Vi stemmer for at fastsætte godtgørelsen til et beløb, der er lavere end 60.000 kr.

I overensstemmelse med stemmeflertallet fastsættes godtgørelsen til 60.000 kr.

T h i b e s t e m m e s :

B skal inden 14 dage betale 60.000 kr. til A.

Ingen af parterne skal betale sagsomkostninger til den anden part.

Denne kendelse kan inden 8 uger efter nævnets afgørelse indbringes for domstolene. Såfremt sagen indbringes for domstolene, anmoder Tvistighedsnævnet om at blive underrettet herom, ligesom nævnet gerne vil underrettes om rettens afgørelse. ¬