Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

§ 1

I bekendtgørelse nr. 703 af 9. juni 2016 om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v. foretages følgende ændringer:

1. I Bilag 1, Kapitel 3, indsættes efter Tabel 3C som Tabel 3D:

»
Tabel 3D. Registrering i droneregister
 
Udstedelsesgebyr
D1
Registrering af drone til brug i bymæssigt område
75 kr.
«

2. I Bilag 1, Kapitel 4, Tabel 4A, indsættes som celle A7:

»
A7
Udstedelse af dronebevis
60 kr.
«

3. I Bilag 1, Kapitel 5, Tabel 5A, indsættes som celle A8:

»
A8
Godkendelse af udbyder af droneføreruddannelse
Efter regning
«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2016.

Trafik- og Byggestyrelsen, den 22. august 2016

Carsten Falk Hansen

/ Lars Colding Laustrup