Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af vejledning til bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland

I vejledning nr. 11142 af 3. december 2015 om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde m.v. inden for EØS, Færøerne og i det øvrige udland, foretages der følgende ændringer:

1. I afsnittet Til § 2, stk. 1 og 2, ændres i 2. tekstafsnit »afbrudt i relation til kravet om 1 års afbrudt medlemskab« til: »uafbrudt i relation til kravet om 1 års uafbrudt medlemskab«.

2. I afsnittet Til § 10, stk. 1, ændres i 2. tekstafsnit »2 år« til: »6 år«.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 25. august 2016

Kirsten Brix Pedersen

/ Marie-Louise Outzen