Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg

I medfør af § 6 i lov nr. 261 af 16. marts 2016 om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg fastsættes:

§ 1. Lov nr. 261 af 16. marts 2016 om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 11. oktober 2016.

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 10. oktober 2016

Lars Christian Lilleholt

/ Martin Hansen