Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med opkrævning og tilbagebetaling af statens uddannelsesstøtte

I medfør af § 38 i SU-loven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39 af 15. januar 2014, som ændret ved lov nr. 628 af 8, juni 2016, fastsættes:

§ 1. For ekspedition af Udbetaling Danmarks opgaver i forbindelse med tilbagebetaling af stats- og studielån og opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte opkræves følgende gebyrer:

1) Opkrævning af ydelser i henhold til betalingsordninger:

a) Over giro, pr. ordinær ydelse: 10 kr.

b) Over betalingsservice, netbank eller anden betalingsform, pr. ordinær ydelse: 5 kr.

2) Udsendelse af rykker ved for sen betaling: 60 kr.

3) Fornyet udsendelse af kopi af lånedokument eller gældsbrev: 350 kr.

4) Opsigelse af lån samt for meget udbetalt uddannelsesstøtte: 150 kr.

Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1 opkræves sammen med næste ydelse, såfremt der er yderligere ydelser til opkrævning.

Stk. 3. For så vidt angår opkrævning af krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt uddannelsesstøtte er alene stk. 1 punkt 2 og 4 gældende.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016 og har virkning for gebyrer, der opkræves den 1. oktober 2016 eller senere.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, den 26. september 2016

Ulla Tørnæs

/ Marianne Gjevert Petersen