Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af § 30, stk. 1 og 2, i lov om ophavsret

I medfør af § 30, stk. 3, i lov om ophavsret, jf. lovbekendtgørelse nr. 1144 af 23. oktober 2014, fastsættes:

Omfattede radio- og fjernsynsforetagender

§ 1. § 30, stk. 1 og 2, i lov om ophavsret finder tilsvarende anvendelse på aftaler, der er indgået af andre radio- og fjernsynsforetagender end DR, TV 2 DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheder.

Ikrafttræden

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016.

Kulturministeriet, den 1. september 2016

Bertel Haarder

/ Lars M. Banke