Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Beretning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 14. september 2016

Beretning

over

Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde de hormonforstyrrende stoffer BHA og BHT i tyggegummi

[af Maria Reumert Gjerding (EL) m.fl.]:

1. Udvalgsarbejdet

Beslutningsforslaget blev fremsat den 20. november 2015 og var til 1. behandling den 8. april 2016. Beslutningsforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet beslutningsforslaget i 2 møder.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til miljø- og fødevareministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (EL og ALT) finder det afgørende, at forbrugerne bliver beskyttet mod skadelige stoffer og kemikalier, herunder hormonforstyrrende stoffer som BHA og BHT, der anvendes i visse former for tyggegummi, bl.a. tyggegummi til børn. Mindretallet mener, at der løbende bør arbejdes for at indføre internationale forbud og EU-forbud mod skadelige stoffer og kemikalier. Mindretallet konstaterer imidlertid, at arbejdet går for langsomt.

EL og ALT opfordrer derfor regeringen til i december 2016 at fremlægge en status for EU-regulering af stofferne BHA og BHT i tyggegummi. Hvis der ikke senest ultimo 2016 er truffet beslutning om at indføre en EU-regulering og der ikke er konkrete indikationer på, at en EU-regulering af BHA og BHT i tyggegummi er på vej, vil mindretallet arbejde for en snarlig dansk regulering.

P.u.v.

Pia Adelsteen

formand


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende B 39

Bilagsnr.
Titel
1
1. udkast til beretning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende B 39

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om den seneste udvikling omkring EU’s kommende regulering af hormonforstyrrende stoffer m.v., til miljø- og fødevareministeren, og ministerens svar herpå