Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1165 af 8. oktober 2015 om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejnings-byggeri foretages følgende ændringer:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integration« og »Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets« til: »Styrelsen for International Rekruttering og Integrations«.

2. Kapitel 10 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2016.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 28. september 2016

Inger Støjberg

/ Frank Bundgaard