Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilbagekaldelse af territorial erklæring om anvendelse på Færøerne af protokol af 27. juni 1989 til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 89 af 12. september 1996, Lovtidende C, meddeles det, at den territoriale erklæring, der blev afgivet om anvendelse på Færøerne i forbindelse med Danmarks ratifikation af protokol af 27. juni 1989 til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, er tilbagekaldt med virkning fra den 13. april 2016.

Udenrigsministeriet, den 17. oktober 2016

Kristian Jensen