Den fulde tekst
L 7
Forslag til lov om Haagerkonventionen af 2007.
Af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann (V)).
Lovf som fremsat 5/10 16
Fremsat skr 5/10 16
1.beh 14/10 16
Betænkning 23/2 17
Lovf optrykt efter 2.beh 14/3 17 Tillæg H
2.beh 14/3 17
Lovf som vedt 21/3 17
3.beh 21/3 17
Lov nr 275 af 27. marts 2017
Ordførere: (1.beh) Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Pernille Bendixen (DF), Carl Holst (V), Pernille Skipper (EL), Danny K. Malkowski (LA), Torsten Gejl (ALT), Marianne Jelved (RV), Trine Torp (SF), Anders Johansson (KF).
Ministre: (1.beh) social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann).
Efter 1.beh henvist til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget(SOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at sætte Haagerkonventionen af 23. november 2007 om international inddrivelse af børnebidrag og andre former for underholdsbidrag til familiemedlemmer i kraft for Danmark. Danmark deltager allerede gennem flere konventioner i det internationale samarbejde om underholdspligt. Haagerkonventionen af 2007 udbygger og supplerer dette samarbejde.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.