Den fulde tekst
L 13
Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).
Af kulturministeren (Bertel Haarder (V)).
Lovf som fremsat 5/10 16
Fremsat skr 5/10 16
1.beh 13/10 16
Betænkning 23/11 16
Lovf optrykt efter 2.beh 1/12 16 Tillæg H
2.beh 1/12 16
Lovf som vedt 6/12 16
3.beh 6/12 16
Lov nr 1553 af 13. december 2016
Ordførere: (1.beh) Jan Johansen (S), Martin Henriksen (DF), Carl Holst (V), Rune Lund (EL), Villum Christensen (LA), Carolina Magdalene Maier (ALT), Marianne Jelved (RV), Jacob Mark (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) kulturministeren (Bertel Haarder).
Efter 1.beh henvist til Kulturudvalget(KUU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at sikre, at der ikke ydes støtte efter folkeoplysningsloven til foreninger, der søger at modarbejde eller underminere de grundelementer, som loven har til formål at understøtte.
Lovforslaget er en udmøntning af det initiativ om opstramning af betingelserne for at yde støtte efter folkeoplysningsloven, der er et af elementerne i den politiske aftale, som regeringen (Venstre), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik den 31. maj 2016, om initiativer rettet mod religiøse forkyndere, som søger at undergrave danske love og værdier og understøtte parallelle retsopfattelser.
Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 95 (S, DF, V, LA, 5 RV (ved en fejl), SF og KF), imod stemte 14 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 0.