Den fulde tekst
L 16
Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder).
Af justitsministeren (Søren Pind (V)).
Lovf som fremsat 5/10 16
Fremsat skr 5/10 16
1.beh 28/10 16
Betænkning 1/12 16
Lovf optrykt efter 2.beh 6/12 16 Tillæg H
2.beh 6/12 16
Lovf som vedt 13/12 16
3.beh 13/12 16
Lov nr 1721 af 27. december 2016
Ordførere: (1.beh) Trine Bramsen (S), Peter Kofod Poulsen (DF), Preben Bang Henriksen (V), Søren Egge Rasmussen (EL), Christina Egelund (LA), Roger Courage Matthisen (ALT), Zenia Stampe (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Søren Pape Poulsen (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pind).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at sikre, at digital infrastruktur kan gøres til genstand for realkreditbelåning, hvilket bidrager til at opnå en god mobil- og bredbåndsdækning og øger digitaliseringen i hele landet.
Lovforslaget udmønter en del af den aftale, som den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015, »Aftale om vækstplan for digitalisering i Danmark«.
Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 107 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.