Den fulde tekst
L 21
Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 5/10 16
Fremsat skr 5/10 16
1.beh 11/10 16
Betænkning 17/11 16
Lovf optrykt efter 2.beh 24/11 16 Tillæg H
2.beh 24/11 16
Lovf som vedt 29/11 16
3.beh 29/11 16
Lov nr 1541 af 13. december 2016
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Danny K. Malkowski (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2014/104/EU, der indeholder regler for civile søgsmål som følge af overtrædelser af EU-konkurrenceretten. Lovforslaget indeholder bl.a. regler om beregning af renter, formodning for tab, fremlæggelse af beviser, herunder fremlæggelse af beviser, der indgår i en konkurrencemyndigheds sagsakter, særlige regler for solidarisk hæftelse for små og mellemstore virksomheder og modtagere af bødefritagelse samt regler om virkningen af forlig på senere erstatningssøgsmål. Med lovforslaget indføres derudover en forældelsesfrist på 5 år, som er fastlagt af direktivet.
Lovforslaget indfører et samlet regelsæt om behandlingen af erstatningssager om overtrædelse af konkurrenceretten i forhold til proces, forældelse og hæftelse, uanset om overtrædelsen har samhandelspåvirkning eller ej.
Loven træder i kraft den 27. december 2016.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 109 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.