Den fulde tekst
L 24
Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 5/10 16
Fremsat skr 5/10 16
1.beh 25/10 16
Betænkning 24/11 16
2.beh 29/11 16
Lovf som vedt 1/12 16
3.beh 1/12 16
Lov nr 1548 af 13. december 2016
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget har til formål at tilpasse bestemmelserne i lov nr. 309 af 28. marts 2015 om etablering af en særlig håndhævelsesenhed i Patent- og Varemærkestyrelsen og overførsel af gebyrindtægter mellem Patent-og Varemærkestyrelsens rettighedsområder.
Med lovforslaget justeres reglerne således, at etableringen af en særlig håndhævelsesenhed i Patent- og Varemærkestyrelsen får beføjelser til at vejlede forbrugere og små og mellemstore virksomheder i konkrete sager om piratkopiering. Enheden får desuden beføjelser til at afgive en skriftlig vejledning mod et gebyr på 1.500 kr. Lovforslaget sigter hermed på at give forbrugere og virksomheder et bedre grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt de vil gå videre med sagen til f.eks. en privat rådgiver eller politiet.
Lovforslaget indeholder desuden bestemmelser af bevillings- og regnskabsmæssig karakter om overførsel af gebyrindtægter mellem Patent- og Varemærkestyrelsens rettighedsområder.
Loven træder i kraft den 1. januar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 112 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.