Den fulde tekst
L 31
Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.
Af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen (V)).
Lovf som fremsat 6/10 16
Fremsat skr 6/10 16
1.beh 13/10 16
Betænkning 7/12 16
2.beh 13/12 16
Lovf som vedt 15/12 16
3.beh 15/12 16
Lov nr 1660 af 20. december 2016
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Henrik Brodersen (DF), Thomas Danielsen (V), Christian Juhl (EL), Carsten Bach (LA), Pernille Schnoor (ALT), Martin Lidegaard (RV), Karsten Hønge (SF), Rasmus Jarlov (KF), Sjúrður Skaale (JF), Magni Arge (T).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Claus Hjort Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Færøudvalget(FÆU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget fastsætter regler om ydelse af statstilskud for 2016 til 2019 til Færøernes hjemmestyre.
Regeringen og landsstyret aftalte i april 2016, at statens tilskud fastholdes nominelt uændret på 641,8 mio. kr. i hvert af årene 2016, 2017, 2018 og 2019. Dette er samme niveau som i 2015.
For så vidt angår 2016, har det færøske landsstyre bedt om, at tilskuddet fastholdes nominelt uændret, hvorved der sker en reduktion af tilskuddet i forhold til det tilskud, der er fastsat i den gældende lov.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 111 (S, DF, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.