Den fulde tekst
B 8
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum.
Af Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.
Forsl som fremsat 11/10 16
Fremsat skr 11/10 16
1.beh 17/11 16
Betænkning 13/12 16
2.beh 16/12 16
Ordførere: (1.beh) Dan Jørgensen (S), Martin Henriksen (DF), Martin Henriksen (DF), Marcus Knuth (V), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge- og Integrationsudvalget(UUI).
Med forslaget pålægges regeringen at fremsætte et lovforslag om indførelse af forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum. Loven skal senest træde i kraft i juni 2017.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 24 (DF), imod stemte 77 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.