Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32002R0178
 
32004R1935
 
32005R0183
 
32009R0767
 
32011R1169
 
Den fulde tekst

Vejledning om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer

(Tilbagetrækningsvejledningen)

Denne vejledning handler om, hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal agere i sager om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af fødevarer, foder og fødevarekontaktmaterialer. Vejledningen beskriver reglerne for tilbagetrækning fra virksomheder og tilbagekaldelse fra forbrugere, og for hvornår og hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal informere forbrugerne om, at der er farlige fødevarer, foder eller fødevarekontaktmaterialer på markedet. Vejledningen giver også eksempler på, hvordan reglerne kan overholdes i praksis.

Vejledningen handler ikke om sager, hvor en fødevare, et foder eller et fødevarekontaktmateriale bliver taget ud af handelen på grund af kvalitetsfejl, fx brug af forkert farve emballage, forkert pakningsstørrelse eller type, hvis varen ikke samtidig betragtes som farlig eller ulovlig.

Vejledningen kan findes digitalt og hentes i pdf format på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Tilbagetraekningsvejledningen/Sider/default.aspx

Miljø- og Fødevareministeriet, den 12. oktober 2016

Karin Breck

/ Malene Bønding Oelrich