Den fulde tekst
L 40
Forslag til lov om markedsføring.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Fremsat skr 12/10 16
Lovf som fremsat 12/10 16
1.beh 8/11 16
Betænkning 30/3 17
2.beh 20/4 17
Lovf optrykt efter 2.beh 20/4 17 Tillæg H
Lovf som vedt 25/4 17
3.beh 25/4 17
Lov nr 426 af 3. maj 2017
Ordførere: (1.beh) Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med lovforslaget indføres en forenklet markedsføringslov, som har til formål at understøtte gode og ensartede forbrugerforhold i lyset af den teknologiske udvikling inden for kommerciel kommunikation og at understøtte velfungerende markeder og effektiv konkurrence.
Lovforslaget er baseret på Markedsføringsudvalgets forslag til en ny markedsføringslov.
Loven træder i kraft den 1. juli 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 92 (S, DF, V, LA, RV, SF og KF), imod stemte 14 (EL og ALT), hverken for eller imod stemte 1 (T).