Den fulde tekst
L 41
Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 13/10 16
Fremsat skr 13/10 16
1.beh 8/11 16
Betænkning 30/5 17
Lovf optrykt efter 2.beh 1/6 17 Tillæg H
2.beh 1/6 17
Lovf som vedt 2/6 17
3.beh 2/6 17
Lov nr 651 af 8. juni 2017
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Hans Kristian Skibby (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Joachim B. Olsen (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslaget gennemfører dele af de seneste internationale standarder fra Financial Action Task Force fra 2012 og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2015/849/EU af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.
Desuden indebærer lovforslaget, at den nuværende regulering ændres fra primært at være regelbaseret til at blive mere risikobaseret.
Formålet med lovforslaget er at styrke indsatsen mod, at danske virksomheder og det finansielle system kan blive misbrugt til hvidvask af penge og til terrorfinansiering.
Loven træder i kraft den 26. juni 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 94 (S, DF, V, LA, ALT, RV, SF og KF), imod stemte 9 (EL), hverken for eller imod stemte 0.