Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Danmarks tilbagekaldelse af territorial erklæring vedrørende anvendelse på Færøerne og i Grønland af valgfri protokol af 25. maj 2000 til konvention om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi

I tilslutning til Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 34 af 23. oktober 2003, Lovtidende C, meddeles det, at den territoriale erklæring, der blev afgivet vedrørende Færøerne og Grønland i forbindelse med Danmarks ratifikation af valgfri protokol af 25. maj 2000 til konvention om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, er tilbagekaldt med virkning fra den 10. oktober 2016.

Udenrigsministeriet, den 7. november 2016

Kristian Jensen