Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om undersøgelseskommissioner

(Ændring af revisionsbestemmelse)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 357 af 2. juni 1999 om undersøgelseskommissioner, som ændret ved § 5 i lov nr. 215 af 31. marts 2004, foretages følgende ændring:

1. § 35 affattes således:

»§ 35. Forslag om revision af loven fremsættes for Folketinget senest i folketingsåret 2005-06.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2004.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2004

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Lene Espersen