Den fulde tekst
B 18
Forslag til folketingsbeslutning om den europæiske menneskerettighedskonvention.
Af Christian Langballe (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Martin Henriksen (DF), Marie Krarup (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod (DF), Peter Skaarup (DF).
Vedrørende: Justitsministeriet.
Forsl som fremsat 25/10 16
Fremsat skr 25/10 16
1.beh 6/12 16
Betænkning 15/12 16
2.beh 19/12 16
Ordførere: (1.beh) Dan Jørgensen (S), Christian Langballe (DF), Christian Langballe (DF), Marcus Knuth (V), Søren Søndergaard (EL), Christina Egelund (LA), Josephine Fock (ALT), Sofie Carsten Nielsen (RV), Holger K. Nielsen (SF), Naser Khader (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Søren Pape Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Udlændinge- og Integrationsudvalget(UUI).
Med forslaget pålægges regeringen at ophæve inkorporeringsloven til den europæiske menneskerettighedskonvention og at tage initiativ til, at Danmark får et forbehold over for den europæiske menneskerettighedskonvention, som sikrer, at den danske regering fremover kan føre den udlændingepolitik, der er flertal for i Folketinget.
Afstemning:
Forslaget blev forkastet. For stemte 22 (DF), imod stemte 81 (S, V, EL, LA, ALT, RV, SF og KF), hverken for eller imod stemte 0.