Den fulde tekst
L 42
Forslag til lov om Planklagenævnet.
Af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen (V)).
Lovf som fremsat 26/10 16
Fremsat skr 26/10 16
1.beh 8/11 16
Betænkning 8/12 16
2.beh 13/12 16
Lovf som vedt 15/12 16
3.beh 15/12 16
Lov nr 1658 af 20. december 2016
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Pia Adelsteen (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Pelle Dragsted (EL), Carsten Bach (LA), René Gade (ALT), Ida Auken (RV), Lisbeth Bech Poulsen (SF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med lovforslaget er at etablere et nyt klagenævn på planområdet, Planklagenævnet, som skal behandle de klagesager på planområdet, der i dag behandles af Natur- og Miljøklagenævnet. Lovforslaget fastlægger det nye Planklagenævns sammensætning og rammerne for nævnets virke.
Lovforslaget følger op på aftalen om Danmark i bedre balance, som regeringen (Venstre) indgik med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti i juni 2016.
Planklagenævnet etableres den 1. februar 2017.
Afstemning:
Forslaget blev vedtaget. For stemte 83 (S, DF, V, LA og KF), imod stemte 23 (EL, ALT, RV og SF), hverken for eller imod stemte 0.