Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om regulering pr. 1. januar 2017 efter lov om arbejdsskadesikring og lov om sikring mod følger af arbejdsskade

I medfør af § 24, stk. 4, og § 25, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016 og § 41, stk. 2, og § 42, stk. 3, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, jf. § 85 a, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

Arbejdsskader indtruffet 1. januar 2017 eller senere

§ 1. Med virkning for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2017 eller senere fastsættes følgende:

1) Det i lovens § 24, stk. 5 nævnte maksimumbeløb for årsløn forhøjes til 516.000 kr.

2) Det i lovens § 24, stk. 6 nævnte minimumbeløb for årsløn forhøjes til 193.000 kr.

3) Den i lovens § 18, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 860.000 kr.

4) Det i lovens § 19, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 162.000 kr.

§ 2. Grundlønnen for beregning og regulering af løbende ydelser for arbejdsskader indtruffet den 1. januar 2017 eller senere er den efter lovens § 24, stk. 1-7 fastsatte årsløn multipliceret med 367.000/516.000, jf. § 24, stk. 8.

§ 3. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 40,6 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 2004 til 31. december 2016

§ 4. Løbende årlig ydelse efter lov om arbejdsskadesikring udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 40,6 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 40,6 pct. til den ydelse, der svarer til grundlønnen.

Stk. 3. Den i lovens § 18, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 860.000 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 19, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 162.000 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 31. januar 1995 til 31. december 2003

§ 5. Løbende årlig ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Den i lovens § 33, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 626.000 kr. For arbejdsskader indtruffet 1. juli 2002 eller senere forhøjes godtgørelse for mén til 860.000 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 35, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 162.000 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. januar 1993 til 30. januar 1995

§ 6. Løbende årlig ydelse efter lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000, udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Den i lovens § 33, stk. 3 og 4 nævnte godtgørelse for mén forhøjes til 626.000 kr.

Stk. 4. Det i lovens § 35, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 162.000 kr.

Arbejdsskader indtruffet i tiden 1. april 1978 til 31. december 1992

§ 7. Løbende årlig ydelse efter lov om arbejdsskadeforsikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende ydelse den 1. januar 2017 eller senere, udbetales ydelsen fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte ydelse, jf. § 86, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Den i lov om arbejdsskadeforsikring § 28, stk. 3 nævnte ydelse for mén forhøjes til 62.500 kr.

Stk. 4. Det i lov om arbejdsskadeforsikring § 30, stk. 1 nævnte overgangsbeløb ved dødsfald forhøjes til 162.000 kr.

Ulykkestilfælde indtruffet i tiden 1. oktober 1933 til 31. marts 1978

§ 8. Løbende årlig rente efter ulykkesforsikringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 26. april 1968 med senere ændringer, udbetales med virkning fra 1. januar 2017 med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 2. Fastsættes en løbende rente den 1. januar 2017 eller senere efter ulykkesforsikringsloven, udbetales renten fra tidspunktet for dennes begyndelse med et tillæg på 40,6 pct. til den fastsatte rente, jf. § 86, stk. 1, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for forsikringer tegnet efter ulykkesforsikringslovens §§ 55, 58, 59 og 74, jf. lov om arbejdsskadesikring, § 86, stk. 7.

Afrunding

§ 9. Løbende årlige ydelser, der ikke er delelige med 12, forhøjes til nærmeste med 12 delelige kronebeløb.

Kost og logi

§ 10. Værdien af kost og logi fastsættes til 39.600 kr. årligt for personer, der har ophold hos arbejdsgiveren, jf. § 24, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 og § 41, stk. 2, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000. Værdien af kosten alene fastsættes til 89 kr. pr. dag.

Brillestel

§ 11. Maksimumsatsen for erstatning af brillestel er 1.115 kr., jf. § 15, stk. 5, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 og § 30, stk. 5, i lov om sikring mod følger af arbejdsskade, jf. lovbekendtgørelse nr. 943 af 16. oktober 2000.

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. oktober 2016

Jørn Neergaard Larsen

/ Nanna Møller