Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 20171)

I medfør af § 27, stk. 4, i lov om arbejdsskadesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013, som ændret ved lov nr. 395 af 2. maj 2016, fastsættes efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:

§ 1. En løbende ydelse for tab af erhvervsevne, tilkendt efter § 17 og § 17 a i lov om arbejdsskadesikring, omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel A, B, C, D eller E, som står ud for den tilskadekomnes alder på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Tabel A anvendes for tilskadekomne født den 1. januar 1963 eller senere, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 68. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 3. Tabel B anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1955 til den 31. december 1962, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 67. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 4. Tabel C anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1955 til den 30. juni 1955, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 5. Tabel D anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. juli 1954 til den 31. december 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 66. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 6. Tabel E anvendes for tilskadekomne født i perioden fra den 1. januar 1954 til den 30. juni 1954, for hvem den løbende ydelse ophører ved det fyldte 65½. år, jf. § 17, stk. 7, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 7. Tabel A, B, C, D og E anvendes desuden til fastsættelse af erstatning for fremtidige permanente udgifter til helbredelse, optræning og hjælpemidler efter § 15, stk. 3, i lov om arbejdsskadesikring.

Stk. 8. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem de aldre, som er angivet i tabel A, B, C, D og E, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder.

Stk. 9. Når den tilskadekomnes alder opgjort i år og måneder ligger mellem den højeste alder, der er angivet i tabel E og folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fratrukket 2 år, benyttes mellemliggende faktorer mellem faktoren for den højeste alder angivet i tabel E og faktoren angivet i stk. 10.

Stk. 10. Når den tilskadekomne, på tidspunktet for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne eller forsikringsselskabets/Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings stillingtagen efter § 15, stk. 3, er 2 år eller mindre fra at nå folkepensionsalderen, jf. lov om social pension, fastsættes kapitalbeløbet ved at gange den årlige ydelse på afgørelsestidspunktet med faktoren 1,246. Det samme gælder tilskadekomne, der har nået folkepensionsalderen.

§ 2. En løbende ydelse for tab af forsøger, tilkendt efter § 20, stk. 2, i lov om arbejdsskadesikring omsættes til et kapitalbeløb ved at gange den årlige ydelse på omsætningstidspunktet med den faktor i bilagets tabel F, som står ud for den efterladtes alder og restperioden af erstatningsydelsen på omsætningstidspunktet.

Stk. 2. Når restperioden af erstatningsydelsen opgjort i år og måneder ligger mellem de restår, som er angivet i tabellen, benyttes tilsvarende mellemliggende faktorer baseret på restperioden opgjort i år og måneder.

§ 3. Faktorerne i bilagets tabel A, B, C, D, E og F er fastsat på grundlag af følgende forudsætninger:

1) En dødelighed for erstatningsmodtageren fastsat som et simpelt gennemsnit af mænds og kvinders dødelighed som fastsat i det tekniske livsgrundlag G82.

2) En rentefod på 3,56 pct. p.a., fastsat som gennemsnittet af de årsgennemsnitlige effektive renter for 30-årige realkreditobligationer for årene 2011 til 2015. For årene 2011 til 2012 er anvendt Nationalbankens opgjorte årsgennemsnitlige effektive rente for 30-årige realkreditobligationer. For årene 2013 til 2015 er anvendt årsgennemsnit af Realkreditrådets ugentligt opgjorte lange obligationsrente for realkreditobligationer.

3) En beskatning af kapitalafkast på 37,69 pct. fastsat som summen af satserne for indkomståret 2016 for bundskatten (9,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (3,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,70 pct.).

4) En beskatning af løbende ydelse på 37,69 pct., fastsat som summen af satserne for indkomståret 2016 for bundskatten (9,08 pct.), jf. lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), sundhedsbidraget (3,0 pct.), den landsgennemsnitlige kommuneskat (24,91 pct.) og den landsgennemsnitlige kirkeskat (0,70 pct.).

5) En løntalsregulering af løbende ydelse på 1,70 pct. årligt, fastsat som gennemsnittet af 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent, for årene 2013 til 2017.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder anvendelse på ulykker indtrådt den 1. januar 2011 eller senere og på erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere, når løbende ydelser omsættes til kapitalbeløb i perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2017.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1664 af 15. december 2015 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb efter lov om arbejdsskadesikring i 2016 samt bekendtgørelse nr. 1220 af 28. oktober 2010 om omsætning af løbende ydelser til kapitalbeløb i 2011 efter lov om arbejdsskadesikring for ulykker indtrådt og for erhvervssygdomme anmeldt den 1. januar 2011 eller senere ophæves.

Beskæftigelsesministeriet, den 28. oktober 2016

Jørn Neergaard Larsen

/ Nanna Møller


Bilag 1

Tabel A: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 68. år

Fyldt alder
 
Fyldt alder
 
       
5
31,657
30
19,978
6
31,215
31
19,485
7
30,772
32
18,991
8
30,326
33
18,495
9
29,878
34
17,997
       
10
29,428
35
17,499
11
28,976
36
16,998
12
28,521
37
16,497
13
28,064
38
15,994
14
27,605
39
15,489
       
15
27,144
40
14,984
16
26,680
41
14,477
17
26,214
42
13,970
18
25,747
43
13,461
19
25,277
44
12,951
       
20
24,805
45
12,440
21
24,331
46
11,928
22
23,855
47
11,416
23
23,377
48
10,902
24
22,897
49
10,387
       
25
22,415
50
9,871
26
21,931
51
9,354
27
21,445
52
8,835
28
20,958
53
8,315
29
20,469
54
7,794
       
   
55
7,271

Tabel B: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 67. år

Fyldt alder
 
   
54
7,314
   
55
6,785
56
6,252
57
5,717
58
5,179
59
4,636
   
60
4,089
61
3,536
62
2,976
63
2,409

Tabel C: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66½. år

Fyldt alder
 
   
61
3,260
62
2,695
63
2,122

Tabel D: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 66. år

Fyldt alder
 
   
62
2,414
63
1,835

Tabel E: Erhvervsevnetabserstatning tilkendt til det 65½. år

Fyldt alder
 
   
62
2,126
63
1,541

Tabel F: Forsørgertabserstatning

Fyldt alder
Resterende erstatningsperiode, antal hele år
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18
0,621
1,239
1,853
2,463
3,070
3,672
4,271
4,867
5,458
6,046
19
0,621
1,239
1,853
2,463
3,069
3,672
4,271
4,866
5,457
6,045
                     
20
0,621
1,239
1,853
2,463
3,069
3,672
4,270
4,865
5,456
6,044
21
0,621
1,239
1,853
2,463
3,069
3,671
4,270
4,864
5,455
6,042
22
0,621
1,239
1,853
2,462
3,068
3,671
4,269
4,863
5,454
6,041
23
0,621
1,239
1,852
2,462
3,068
3,670
4,268
4,862
5,453
6,039
24
0,621
1,239
1,852
2,462
3,068
3,670
4,267
4,861
5,451
6,037
                     
25
0,621
1,239
1,852
2,462
3,067
3,669
4,267
4,860
5,450
6,035
26
0,621
1,239
1,852
2,461
3,067
3,668
4,266
4,859
5,448
6,033
27
0,621
1,239
1,852
2,461
3,066
3,668
4,265
4,858
5,446
6,031
28
0,621
1,238
1,852
2,461
3,066
3,667
4,263
4,856
5,444
6,028
29
0,621
1,238
1,851
2,460
3,065
3,666
4,262
4,854
5,442
6,026
                     
30
0,621
1,238
1,851
2,460
3,065
3,665
4,261
4,853
5,440
6,023
31
0,621
1,238
1,851
2,460
3,064
3,664
4,259
4,851
5,437
6,019
32
0,621
1,238
1,851
2,459
3,063
3,663
4,258
4,848
5,434
6,016
33
0,621
1,238
1,850
2,459
3,062
3,661
4,256
4,846
5,431
6,012
34
0,621
1,238
1,850
2,458
3,061
3,660
4,254
4,843
5,428
6,007
                     
35
0,621
1,238
1,850
2,457
3,060
3,659
4,252
4,841
5,424
6,003
36
0,621
1,238
1,849
2,457
3,059
3,657
4,250
4,838
5,420
5,998
37
0,621
1,237
1,849
2,456
3,058
3,655
4,247
4,834
5,416
5,992
38
0,621
1,237
1,849
2,455
3,057
3,653
4,245
4,831
5,411
5,986
39
0,621
1,237
1,848
2,454
3,055
3,651
4,242
4,827
5,406
5,980
                     
40
0,621
1,237
1,848
2,453
3,054
3,649
4,238
4,822
5,400
5,973
41
0,621
1,237
1,847
2,452
3,052
3,646
4,235
4,818
5,394
5,965
42
0,621
1,236
1,846
2,451
3,050
3,644
4,231
4,812
5,388
5,956
43
0,621
1,236
1,846
2,450
3,048
3,641
4,227
4,807
5,380
5,947
44
0,621
1,236
1,845
2,448
3,046
3,637
4,222
4,801
5,372
5,937
                     
45
0,621
1,235
1,844
2,447
3,044
3,634
4,217
4,794
5,364
5,926
46
0,620
1,235
1,843
2,445
3,041
3,630
4,212
4,787
5,354
5,914
47
0,620
1,234
1,842
2,444
3,038
3,626
4,206
4,779
5,344
5,901
48
0,620
1,234
1,841
2,442
3,035
3,621
4,200
4,770
5,333
5,887
49
0,620
1,234
1,840
2,440
3,032
3,616
4,193
4,761
5,321
5,872
                     
50
0,620
1,233
1,839
2,437
3,028
3,611
4,185
4,751
5,308
5,855
51
0,620
1,232
1,837
2,435
3,024
3,605
4,177
4,740
5,293
5,837
52
0,620
1,232
1,836
2,432
3,020
3,598
4,168
4,728
5,278
5,817
53
0,620
1,231
1,834
2,429
3,015
3,591
4,158
4,715
5,261
5,796
54
0,619
1,230
1,833
2,426
3,010
3,584
4,147
4,701
5,243
5,773
                     
55
0,619
1,229
1,831
2,422
3,004
3,575
4,136
4,685
5,223
5,748
56
0,619
1,229
1,829
2,418
2,998
3,566
4,123
4,668
5,201
5,721
57
0,619
1,228
1,826
2,414
2,991
3,556
4,110
4,650
5,178
5,691
58
0,618
1,227
1,824
2,410
2,984
3,546
4,095
4,630
5,152
 
59
0,618
1,225
1,821
2,405
2,976
3,534
4,079
4,609
   
                     
60
0,618
1,224
1,818
2,399
2,967
3,522
4,061
     
61
0,618
1,223
1,815
2,394
2,958
3,508
       
62
0,617
1,221
1,811
2,387
2,948
         
63
0,617
1,220
1,808
             
64
0,616
                 

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets direktiv 79/7 EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring, EF-Tidende 1979, nr. L 6, side 24.