Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1002 af 30. august 2015 om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 745 af 17. juni 2016, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »jobplaner« til: »»Min Plan««.

2. I § 3, stk. 3, nr. 2, ændres »§ 44« til: »§ 52«.

3. I § 5, stk. 4, nr. 2, ændres »§§ 32, 37 og § 38, stk. 1,« til: »§§ 35, 43 og 44, stk. 1,«.

4. I § 19, stk. 2, nr. 1, ændres »jobplan« til: »»Min Plan««, og nr. 3 ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 14. november 2016.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den 9. november 2016

Morten Binder

/ Christian Solgaard